Til innholdet
Åpningstider: 10-20 (18)
Med glede i sentrum

Med glede i sentrum

Hvaltorvet kjøpesenter øker omsetningen med over 3% fra 2018 til 2019. Det er senteret tålig fornøyd med, på tross av at varehandelen opplever et presset marked om dagen. Senteret har fått til en bra butikkmix som kundene setter pris på, er en av flere viktige årsaker til økningen. Hvaltorvet har også mange gjengangere som trives på senteret, ca. 2/3 av alle kundene besøker senteret en gang pr. uke eller mer viser statistikken.

I følge kjøpesenterindeksen fra Kvarud, har kjøpesenterne i Buskerud/Vestfold en økning på 2% etter arealjusteringer. Hvaltorvet ligger over snittet og omsatte for 568 MNOK. Julehandelen på Hvaltorvet kom litt senere enn forventet, men slo virkelig til fra uke 51 og ut året. I desember økte omsetningen med over 7% i forhold til 2018, og Kvarud indeksen lå på – 1,7% i forhold.

Varehandelen er en av landets største næringer med 370.000 ansatte med 200 MRD KR i verdiskapning. Dette tilsvarer nesten 14% av all sysselsetting i fastlands-Norge og mange har sitt første møte med arbeidslivet nettopp i varehandelen. I motsetning til grensehandelen, er varehandelen en sterk bidragsyter til norsk velferd og velstand. Hvaltorvet har over 360 medarbeidere inkludert deltidsansatte som må yte på topp hver eneste dag. For at varehandelen skal beholde sin viktige posisjon må det kreativitet og nytenkning til. Vi kan ikke tvinge kundene til å handle i sentrum. Kundene må selv ville handle i sentrum. Og da er det viktig å spisse konseptet sitt, vite hvem målgruppen er og ta kundens behov virkelig på alvor.

Hvaltorvets butikker og kjeder vil i 2020 investere i størrelsesorden 10 millioner kroner på oppgraderinger og oppussing av sine butikker og spisesteder. Det underbygger Sandefjord som marked og ikke minst tro på sentrum og fremtiden i handelen. Tross alt går 85% av all omsetning i varehandelen fortsatt «over disk».

Vi er i sentrum med glede!