Til innholdet
Åpningstider: 10-20 (18)

Smittevern

NYE NASJONALE INNSTRAMMINGER

GJELDENDE FRA NATT TIL ONSDAG 28. OKTOBER KL 00:00

Statsministeren informerte om at regjeringen innfører nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode for å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land. Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai, og vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sa statsministeren, og understreket at hvordan vi alle opptrer i ukene framover, er helt avgjørende for smitteutviklingen.

Helse- og omsorgsministeren informerte om at vi må være forberedt på at det vil bli flere innlagt på sykehus med covid-19 fremover, og det vil bli flere alvorlig syke, så vi må derfor sette inn nye tiltak for å snu denne utviklingen.

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober (sitat):

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Karanteneregler skjerpes

I tillegg til i private sammenkomster, ses også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.
 • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak, men her skjerpes også reglene inn.

Alle tiltakene vil vare frem til tidlig i desember.

Rundskrivet fra regjeringen til kommunene med forslag til lokale tiltak forsterkes ytterligere:

 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.
 • Påbud om munnbind bør innføres ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen.
 • Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Forbud bør innføres mot innslipp ved utesteder etter kl. 22:00.
 • Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200).
 • Påbud bør gis om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.
 • Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.

 

Hvaltorvet, 27.10.20