Bærekraft og miljø

 

Vi jobber med bærekraft – hele tiden.

Vi på Hvaltorvet er opptatt av bærekraft og miljø. Det er satt 3 hovedområder som vi for tiden jobber med:

  • Sertifisering som Miljøfyrtårn
  • Energioptimalisering
  • Lokalt sosialt ansvar

Senteret har som mål om å bli Miljøfyrtårn-sertifisert i løpet av første halvår 2021. Dette er en omfattende prosess og det er mange områder av vårt miljøarbeid som skal kartlegges og rapporteres før vi kan sertifiseres.

Første del av Hvaltorvet åpnet i 1989 og det er omfattende å energi-optimalisere et såpass «gammelt» bygg. Det vil stadig være en utvikling på dette området, som betyr at dette prosjektet alltid vil være i arbeid.

Vi på Hvaltorvet er genuint opptatt av vårt sosiale ansvar. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til FN`s bærekraftsmål nr. 4 – God utdanning, og har et godt samarbeid med bl.a. SVGS. Via New Use og tilsvarende institusjoner bidrar vi også til bærekraftsmål nr. 10 – Mindre ulikhet.

I tillegg til disse satsingsområdene er vi naturlig nok opptatt av bærekraftsmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon. Mange av våre butikker har pante- og bytteordninger, resirkulering og andre aktiviteter og mål som hører inn under dette. Vi som gårdeier ønsker å stimulere til enda sterkere fokus på dette området.

Så, Hvaltorvet jobber kontinuerlig med bærekraft og miljø.

 

Logg inn