Bærekraft og miljø

 

Vi jobber med bærekraft – hele tiden.

Vi på Hvaltorvet er opptatt av bærekraft og miljø. Det er satt 3 hovedområder som vi for tiden jobber med:

  • Sertifisering som Miljøfyrtårn
  • Energioptimalisering
  • Lokalt sosialt ansvar

Senteret er nå Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette har vært en omfattende prosess og det er mange områder av vårt miljøarbeid som er kartlagt og rapportert.

Første del av Hvaltorvet åpnet i 1989 og det er omfattende å energi-optimalisere et såpass «gammelt» bygg. Det vil stadig være en utvikling på dette området, som betyr at dette prosjektet alltid vil være i arbeid.

Vi på Hvaltorvet er genuint opptatt av vårt sosiale ansvar. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til FN`s bærekraftsmål nr. 4 – God utdanning, og har et godt samarbeid med bl.a. SVGS. Via New Use og tilsvarende institusjoner bidrar vi også til bærekraftsmål nr. 10 – Mindre ulikhet.

I tillegg til disse satsingsområdene er vi naturlig nok opptatt av bærekraftsmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon. Mange av våre butikker har pante- og bytteordninger, resirkulering og andre aktiviteter og mål som hører inn under dette. Vi som gårdeier ønsker å stimulere til enda sterkere fokus på dette området.

Så, Hvaltorvet jobber kontinuerlig med bærekraft og miljø.

Logg inn