Hvaltorvet er Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi ønsker at vår virksomhet er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

FN`s bærekraftsmål som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling fra næringslivet. Hvaltorvet ble Miljøfyrtårn sertifisert rett før nyttår 2022 og er en av over 7400 virksomheter i Norge som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Alle disse virksomhetene jobber for en grønnere fremtid. Vi vil etter beste evne bidra til at vi når viktige bærekraftmål og tar vårt ansvar for å gjøre verden grønnere.

Miljøfyrtårnsertifiseringen gjør at Hvaltorvet får konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Vi har klare mål på bl.a. sorteringsgraden av avfall som skal opp i 60% i 2022. I samarbeid med NLM har vi etablert en innsamlingsboks hvor kunder kan levere klær, sko og vesker til gjenbruk.

I tillegg tror vi Hvaltorvet vil styrke og bygge en mer meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Vi ønsker at vår virksomhet er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

  • Publisert: 6. januar 2022
  • Tekst: Inger-Anne Hem-Andersen

Logg inn